Predstavljamo UG za borbu protiv dijabetesa SUGAR Tešanj

13 Nov 2019
463 puta

O DRUŠTVU ZA BORBU  PROTIV DIJABETESA ,,SUGAR,, TEŠANJ

 Grupa entuzijasta dijabetičara i nedijabetičara sa području općine Tešanj,  prije 118 godina,  odlučila je da,  na organizovan način pristupi borbi za prevenciju diabetesa  i ostvarenje prava dijabetičara, kojih je bilo iz godine u godinu sve više,  ali i da djeluje jedinstveno u općini Tešanj kroz udruženje građana. 

Inicijativni odbor  u sastavu Nizah Mehinović,  dr.Rifat Sejdinovića,  dr.Hajrudin Bedak,  Mulalić Milka,  Nermin Kotorić,  Asim Ahmetagić i rahmetli Rasim Bajraktarević su radili gotovo godinu dana na izradi dokumentacije,  pribavljanju evidencije dijabetičara i stvaranju uvjeta za održavanje Skupštine i registraciju udruženja.

Skupština je održana  22.12.2001.godine sa 30 prisutnih od kojih su izabrani upravni organi a u Predsjedništvo (današnji Upravni odbor),  izabrani su isti oni koji su sačinjavali Inicijativni odbor.     Prvi predsjednik Društva u mandatu od 4 godine bio je Nizah Mehinović.

Ova ekipa je ponijela,  a i danas nosi največi dio tereta oko rada Duštva.

Ideju i osnivanje Društva su podržali i prihvatili kako Načelnik Općine Tešanj tako i ljekari i zdravstveni radnici iz Doma zdravlja i Opće bolnice Tešanj,  koji su i danas pouzdan oslonac u radu Društva.

Veliki broj oboljelih je prihvatio organizovan način borbe protiv dijabetesa i aktivno se uključilo u rad organa i tijela Društva,  ali i u edukaciju kroz  predavanja,  učešće u radionicama,  nastupe na lokalnim medijima, organizovane odlaske u posjete drugim i sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, lobiranje na svim nivoima vlasti i pridobijanje donatora za realizaciju programskih ciljeva i projekata. Rad Društva je transparentan pa je i broj članova u porastu (preko 400).

Općinski organi vlasti su prepoznali rad ovog Društva pa je Općinsko Vijeće svojom odlukom proglasilo ovo Društvo kao Udruženje od posebnog značaja za Općinu. Time je Društvu odato značajno priznanje ali i pružena  direkna finansijska podrška potrebna za konstantan rad i ostvarenje ciljeva.  I privrednici općine Tešanj finansijski pomažu realizaciju planova i projaekata Društva, na čemu je Društvo veoma zahvalno.

Radeći na edukaciji članstva i građana, udruženje su kao predavači posjetili mnogi eminentni stručnjaci: Prof.dr. Muhamed Hadzimejlić,  koji je ujedno i počasni član Društva,  Prim.dr. Midhat Mujić endokrinolog, dr. Salem Alajbegović,  dijabetolog na kantonalnom nivou, Dr.Rifat Sejdinović, Dr. Besim Prnjavorac, Dr.Amir Denjalić, nutricionistkinja Inga Marković, dr Dragan Stevanović iz Brčko-Distrikta, Dr Risto Cvijetic i drugi...,

 

Kroz svoj rad Društvo je ostvarilo dobru saradnju sa mnogim farmaceutskim kućama a prije svega Rosch, Salvus, Sanam styrka, Bosnalijek, Novonordisk i drugi.

 

Dosadašnji rezultati, ostvareni ciljevi:

Veoma je nezahvalno u par rečenica sažeti sve aktivnosti i postignute ciljeve u nekom ranijem periodu. Ipak, moguće je sa širim poimanjem postignutog istaći sljedeće:

Društvo „Sugar“ Tešanj permanentno radi od 2001.godine i nema prekida u svom radu. Redovno održava sjenice Skupštine kao i sjednice Upravnog odbora, donosi odluke koje unaprijeđuju rad udruženja i zaštitu dijabetičara kao i ostvarenje njihovih prava. Na području mjesnih zajednica u općini Tešanj, provodi edukaciju kroz predavanja i radionice. Vodi evidenciju dijabetičara u mjeri koja je realna u vrijeme kada još uvijek postoje osobe koje ne otkrivaju da su dijabetičari ili pak i ne znaju da su u takvom stanju. U toku proteklih godina rukovodstvo „Sugar“ Tešanj uspješno je podiglo nekoliko udruženja/udruga, koja su registrovane: Žepče, Maglaj, Usora, Zenica i Doboj –Jug,  a pružalo je pomoć na sve moguće načine udruženjima koja su to tražila.

Društvo se aktivno uključilo u formiranje i rad Kantonalnog,  Federalnog i Državnog Saveza oboljelih od dijabetesa, kao i u radu 1.Kongresa lica oboljelih od dijabetesa održanog u Zenici. U pripremi za DiaEuro kao i učešće na DiaEuro u Rumuniji dali smo svoj skromni doprinos. U svim akcijama obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv diabetesa Društvo se maksimalno aktivira, kako na edukacijama u mjesnim sredinama tako i na svim medijima i na druge načine.

 

 

AKTIVNOSTI PO  SPORAZUMU O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI 

 

Dobar, otvoren i pošten odnos prema drugim udruženjima/udrugama, u Federaciji BiH kao i zemljama okruženja, rezultirao je postizanju Sporazuma o prekograničnoj saradnji i potpisivanju istog.

Sporazum je potpisan 13.06.2015.godine u Orahovici a Domaćin je bila Dijabetička udruga Orahovica. Na ceremoniji potpisivanja Sporazuma bili su prisutni predstavnici iz: Udruge dijabetičara Orahovica, Brodske dijabetičke udruge iz Slavnoskog Broda, Društva za borbu protiv diabetesa “Sugar“  Tešanj i Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Zrenjanina.

Osim što ovaj sporazum ima međunarodni karakter cilj mu je da podigne zdravstvenu prosvjećenost oboljelih od šećerne bolesti i kroz međusobnu saradnju omogući razmenu iskustava, ideja i planova koji će olakšati život svakom dijabetičaru. Također je veoma važno ostvariti saradnju i učestvovati u projektima koje finansira međunatodna zajednica preko IDF, na čemu ćemo posebno svi zajednički raditi.

Broj udruženja/udruga po Sporazumu o prekograničnoj saradnji se povećao pa sada imamo sedam gradova u tri države koji sarađuju na najbolji način.
Ovim sporazumom udareni su temelji dobroj saradnji između naših udruženja od kojih će svako imati koristi a ponajviše oboleli od dijebetesa sve tri države.

Domaćin Susreta za 2020.godinu će biti „Sugar“ Tešanj.

 

 

CILJEVI DRUŠTVA „SUGAR“

Ciljevi udruženja sadržani su u stvaranju povoljnih društvenih uvjeta za razvoj zaštite od šećerne bolesti i usklađivanju aktivnosti kroz:

  • okupljanje djece, omladine i starije populacije oboljelih od diabetesa, i drugih građana koji iskažu interes za rad ovog udruženja;
  • organiziranje i provođenje zdravstvenog prosvjećivanja o šećernoj bolesti  kroz razne oblike predavanja, izdavanja brošura i drugih oblika aktivnosti na organiziranom djelovanju cjelokupne društvene zajednice za sprečavanje i otklanjanje oboljenja, koliko to nauka u ovom trenutku omogućava,  i priprema za buduće vidove prevencije ranog otkrivanja bolesti i provođenje adekvatne terapije;
  • pomoć u organiziranju i organiziranje naučnih skupova posvećenih problemima borbe protiv šećerne bolesti;
  • aktivno učešće u organiziranju savjetovališta i ustanova za liječenje i oporavak bolesnika diabetičara;
  • organiziranje izdavačke djelatnosti i propagande u cilju efikasnog preventivnog djelovanja za spriječavanje nastajanja bolesti, ranog otkrivanja i adekvatnog liječenja kako bi se smanjio rizik nastajanja težih posljedica po zdravlje i konačno, po život građana;
  • upoznavanje javnosti o dostignutom stepenu djelovanja i rezultatima rada Društva i drugih organizacija sa kojim sarađuje;
  • provođenje aktivnosti na registriranju novih općinskih društava za borbu protiv šećerne bolesti kao i Kantonalnog i Saveznog udruženja na nivou Bosne i Hercegovine u cilju uključivanja u Svjetsku asocijaciju za borbu  protiv dijabetesa;
  • aktivnost za nabavku lijekova i drugog neophodnog pribora kojim se obezbjeđuju normalne životne funkcije organizma oboljelog od diabetesa, posebno kada se pokaže deficit na tržištu i u vrijeme vanrednih prilika;
  • obavljanje i drugih poslova i aktivnosti u okviru prava i dužnosti predviđenih Statutom i Zakonom o udruženjima građana;

 

ČLANSTVO U DRUŠTVU „SUGAR“ TEŠANJ

 

Broj oboljelih od dijabetesa i broj učlanjenih u Društvo „Sugar“ Tešanj nije ni približno identičan. Razlog tome je što se jedan broj oboljelih od dijabetesa ne javljaju radi liječenja,

Neki i ne znaju da su oboljeli i samim tim nisu na evidenciji.

Jedan broj oboljelih ne želi da se učlani u udruženje jer neće da se „eksponira“ kao dijabetičar, itd.

A, stanje se često mijenja i zbog toga jer oboljeli od dijabetesa umiru i broj se smanjuje.

 

Sada u Društvu za borbu protiv diabetesa imamo sljijedeće stanje:

Članova ............412  a od toga su:(144 M, a od toga je 17 djeca i omladina i

                                                           268 Ž,  a od toga je 17 djeca i omladina)

ocijeni
(0 glasova)

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.